Blockchain

je osnova za poslovno mrežo, kjer vsi poslovni subjekti lahko varno, hitro in unificirano izmenjujejo poslovne podatke.

Blockchain je več kot samo osnova za kriptovalute. Blockchain metodologija je okvir za varnostno in transparentno izmenjavo podatkov, kjer je potrebna zanesljivost unificiranost ter slednjivost. Metodologija Blockchain je izvrstna priložnost za nove poslovne ideje, kjer potrebujemo skladnost z zakonodajo, regulativo in varnostjo transakcij.

Poslovno omrežje

Poslovna omrežje so distribuirane povezave med subjekti kateri zaupajo drug drugemu v izmenjavi podatkov.

Pametne pogodbe

So poslovna določila med subjekti, opredeljeni v podatkovnih datotekah in izvedena v poslovnih transakcijah.

Mobirise

Zasebnost

Zagotavljanje zasebnosti, varnosti kriptiranja podatkov, reversibilnost in revizorska sled.

Soglasje

Vsi člani določenega poslovnega omreżja zaupajo drug drugemu in varnim transakcijam med njimi.

online website builder
Mobirise

Kje lahko uporabimo blockchain?

V vseh poslovnih proceshi, ki so vezani na finančne transakcije, v državnih ustanovah, kjer je potrebna visoka stopnja varnosti. V organizacijah in podjetjih, kjer je potrebna sledljivost.

Mobirise

Kaj prinaša uporaba blockchain?

Zmanjšuje stroške in zahtevnost, vzdržuje in povečuje vrednoto zaupanja, zmanjšuje napake in povečuje sledljivost. 

Mobirise

Kako umestimo blockchain v okolje?

Povezujemo poslovne aplikacije na varen, zanesljiv in kriptografski način.