bootstrap template

Information Techology Infrastructure Library

IT Infrastructure Library je skupni imenovalec, kjer so združena preverjena priporočila za upravljanje s storitvami in procesi v infromacijski tehnologiji.

Strategija storitev

Poglavje nudi smernice za dizajn, razvoj in implementacijo upravljanja servisnih storitev znotraj  podjetja, kot tudi strateško usmerjenost  podjetja.

Upravljanje s storitvami

Storitve je potrebno pravilno upravljati, jih imeti pod nadzorom in skrbeti za njihovo ucčinkovitost.

Mobirise

Dizajniranje storitev

V poglavju Dizajn servisnih storitev, so smernice za način dizajniranja in razvoja servisnih storitev.

Optimizacija storitev

Stroitve so živa materija, katere je potrebno nenehono prilagajati in spreminjati zahtevam strank in trga.