drag and drop web creator

Analitičen pristop k problemu

Ad-hoch reševanje problema ne prinese prave rešitve

Kategorizacija

Prvi korak pri začetku reševanja problemov, je kategorizacija elementov kateri lahko vplivajo na problem.

Priortizacija

Z prioritizacijo ovrednotimo aktivnosti, katere so potrebne za pristop k reševanju

Definicija

Definicija, katera nam opiše problem in nam hkrati pripravi pot k reševanju.

Reševanje

Izvedba reševanja problema in testiranje končne rešitve.