free website templates

Reševanje kompleksnih problemov

Problem ni vedno tam kjer se kaže

Kako hitro in uspešno rešiti zelo kompleksen problem z čim manj stroški? 

  1. Ocena stanja - pregled in ocena stanja, kerj se kaže problem.
  2. Definicija problema - definira se problem, ki nas skozi metodologijo pripelje do reševanja
  3. Reševanje problema - niz dejanj, ki pripeljejo do končne rešitve problema